Kollisionsvakt

3495 kr

Kollisionsvakten skapar en säkrare arbetsmiljö där det finns truckar. Produkten monteras enkelt på ett hörn och varnar med ett blinkande LED-ljus och ljud när det finns rörelse på båda sidor av hörnet.

 

Läs Mer Offertförfrågan

 

Beskrivning

Kollisionsvakten är en produkt som minskar olycksrisken i skymda hörn! Kollisionsvakten är alltid på vakt, dygnet runt, och vakar över dessa blinda hörn där gångtrafik och trucktrafik delar på golvytan. Används för att skapa en säkrare arbetsmiljö där det finns truckar.När rörelse upptäcks på båda sidor om hörnet, fungerar kollisionsvakten som ett trafikljus och skickar en väl synlig, blinkande signal för att varna annalkande trafik om en eventuell kollision. Produkten monteras enkelt på ett hörn och varnar med ett blinkande LED-ljus och ljud när det finns rörelse på båda sidor av hörnet.

Kollisionsvakt

Kollisionsvakten är en innovativ lösning som syftar till att förbättra säkerheten på arbetsplatser där det förekommer truckar och annan rörlig utrustning. Genom att enkelt monteras på ett hörn av väggen eller annan struktur, skapar denna produkt en extra nivå av skydd och varnar för potentiella kollisioner. Den förbättrade säkerheten uppnås genom en kombination av blinkande LED-ljus och ljudsignal, som aktiveras när det upptäcks rörelse på båda sidor av hörnet. Denna dubbla varningsmetod ger ett tydligt och omisskännligt tecken på när det finns risk för kollision, vilket hjälper förare av truckar och annan utrustning att vara mer uppmärksamma och förebygga olyckor. Genom att använda kollisionsvaktens avancerade teknologi minskar man risken för olyckor och skador på arbetsplatsen avsevärt.

Detekteringszon: 8-9m
Färg: Gul
Utförande: Drivs med D-cell batteri